Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Filmavtalen

Tariffavtale om skuespilleres medvirkning i spillefilm, inngått av Norsk Skuespillerforbund og Norske film- og tv-produsenters forening.

Last ned hele avtalen som pdf her


Bilag 2 - Lønn:

Satser i avtalen med Norske film- og tv-produsenters forening:

(Satsene er regulert med virkning fra 01.09.17)

1. LØNN FOR MEDVIRKNING

Lønn for medvirkning skal fastsettes i forhold til filmerfaring, rollens vanskelighetsgrad, art og øvrige faktorer.

Minstelønn:
kr. 5 706 pr. dag


Større roller - samlet lønn
For større roller kan det gjøres avtale om samlet lønn.
Avtale om samlet lønn (totalavtale) skal ikke være lavere enn:
kr. 8 492 pr. dag

2. DUBBING/ETTERSYNKRONISERING

Ettersynkronisering betales med 50% av avtalt dagsats.

Halve dager kan avtales ved ettersynkronisering. Skuespiller som har inngått kontrakt om en samlet lønn, hvor ettersynkronisering ikke er inkludert i lønnen, skal også betales med 50% av utregnet dagsats.

3. SMINKE, KOSTYME, LESEPRØVER OG PRØVEFILMING

Kostyme- og sminkeprøver:
kr. 417,- pr. time

Leseprøver:
kr. 672,- pr. time

Prøvefilming (ikke 1. gangs auditions):
inntil 4 timer: kr. 1 792,-
4 til 8 timer: kr. 4 247,-