Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Avtaler/tariffer

Avtaler/tariffer

Norsk Skuespillerforbund har inngått avtaler for skuespillerarbeid på flere områder. Her finner du lenker til avtalene våre.

Tariffavtaler gjelder alle skuespillere, uavhengig av forbundsmedlemskap. Bransjeavtalene gjelder kun medlemmer av forbundet. OBS: Dersom du opererer som selvstendig næringsdrivende er du ikke automatisk omfattet av tariffavtalene.

Tariffavtaler:

Bransje-/rammeavtaler:

Medvirkning i forestilling ved privatteater:

Skuespillerforbundet kan forhandle fram avtaler for den enkelte produksjon etter forespørsel/fullmakt fra de medvirkende.

Medvirkning i fri scenekunstproduksjon: 

Teateravtalen er veiledende, jfr. bransjeavtale med Danse- og teatersentrum. Under finner du standardkontrakter til bruk på det frie feltet:

Verktøy: